Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus kiteytyy viiteen L-kirjaimeen: leikki, luonto, laulu, liikunta, luovuus.

Toiminnassamme tärkeitä arvoja ovat:

  • Turvallisuus
  • Osallisuus ja lapsilähtöisyys
  • Yhdenvertaisuus
  • Ekologisuus, luonto ja ympäristö sekä kestävä kehitys
  • Yhteistyö huoltajien kanssa

LEIKKI ON LAPSEN TYÖTÄ. Päiväkodissamme on lasten leikeille monipuolinen ja innostava toimintaympäristö. Leikin avulla lapset oppivat heille tärkeitä asioita, mm. vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Leikki kertoo paljon lapsesta ja hänen hyvinvoinnistaan ja se on siten tärkeä työväline meille aikuisille. Leikki on myös toimintaa, jonka kautta lasta voidaan auttaa monella tapaa. Leikin lisäksi toimintaamme sisältyy mm. liikuntaa, musiikkia, kädentaitoja, draamaa, metsäretkiä, satuja ja loruja. Ohjattua pedagogista toimintaa suunnittelemme lapsilähtöisesti, yksilöllisesti, lasten ikä- ja kehitystasot sekä kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Lasten ja perheiden osallisuus on meille Pikku-Peikon Pesässä tärkeää ja jokainen lapsi on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen. Lapset saavat osallistua toimintamme suunnitteluun ja heidän kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon. Myös huoltajien toiveita kuunnellaan. Lasten osallisuus huomioidaan suunnitelmien joustavuudella; päivän suunnitelmissa on tilaa lasten luovuudelle, kokeilemiselle ja tutkimiselle.

Luonto on tärkeä osa arkeamme. Käymme usein metsäretkillä pienessä lähimetsässä. Välillä suuntaamme pururadan viereiseen metsään, jossa käytössämme on laavu ja voimme ottaa päiväkodilta eväät mukaan sekä paistaa makkaraa. Metsäretkillä lapsen motoriset taidot vahvistuvat ja lapsi saa käyttää luovuutta leikkiessään metsässä. Pikku-Peikon luontokoulussa on Metsämörri aina mukana.