Päivähoitohakemus

Hoitopaikan hakeminen
Pikku-Peikon Pesään

Perhe hakee päivähoitopaikkaa palvelusetelipäiväkotiin (Pikku-Peikon Pesään) oheisella lomakkeella. Pikku-Peikon Pesään otetaan ensisijaisesti kokopäivähoitoa (yli 15 pv/kk) tarvitsevat 3-5-vuotiaat lapset. Hieman alle 3-vuotiaat harkitaan tilanteen mukaan.

Päivähoitopaikan saatuaan perhe hakee palveluseteliä Tervolan kunnalta. Palvelusetelillä korvataan yrittäjälle yksityisen palvelun ja perheen tulojen mukaan määräytyvän hoitomaksun erotus. Eli perheelle hoito yksityisessä päiväkodissa maksaa saman verran, kuin kunnallisessakin päivähoidossa. Tarkempaa tietoa kuntamme palvelusetelikäytännöstä löytyy Tervolan kunnan nettisivulta.

Sieltä löytyy myös palvelusetelihakemuslomake.

Palvelusetelin arvon määrittämiseksi perhe toimittaa tulotiedot kuntaan (tai hyväksyy korkeimman maksun). Palvelusetelikäytäntö rinnastetaan kunnan järjestämään päivähoitoon, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea eikä yksityisen hoidon tukea.

Palveluseteliä on haettava ennen päivähoidon aloittamista.

Palvelusopimus tehdään perheen kanssa, kun perheelle on myönnetty kunnan palveluseteli viranomaispäätöksenä. Päiväkodin omistaja tekee palvelusopimuksen lapsen päivähoidosta huoltajien kanssa ennen päivähoidon aloittamista. Palvelusopimukseen kirjataan lapsen päivähoitoon liittyvät viralliset asiat (esim. henkilötiedot, huoltajien yhteystiedot, hoitoaika, hoitopäivien määrä, mahdolliset allergiat/sairaudet, varahakijat jne.). Sopimusta päivitetään tarvittaessa. Palvelusopimuskeskustelussa vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta keskustelevat myös lapsen varhaiskasvatuksen yhteistyökäytännöistä ja alkavasta kasvatuskumppanuudesta.